Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

V. Sněm KZ ZZS ČR spojený s odbornou konferencí se uskuteční ve dnech 25.3. – 26.3.2010 v Hrubé Vodě

29.12.2009

V. Sněm KZ ZZS ČR spojený s odbornou konferencí se uskuteční ve dnech 25.3. – 26.3.2010 v Hrubé Vodě
V. SNĚM KZ ZZS ČR

spojený s

mezinárodní odbornou konferencí
k V. výročí založení KZ ZZS ČR
na téma

ZÁCHRANÁŘI V ČESKO-SLOVENSKU
aneb
Jak to chodí u nás a u vás
Datum : 25.3. - 26.3.2010

Místo : Hrubá Voda - Seminární Hotel Akademie

Program :


Čtvrtek 25.3.2010 – Odborná konference

09,00 – 09,55 hod. ……………registrace účastníků s občerstvením (coffeebreak)

10,00 – 10,15 hod. ……………zahájení odborné konference
10,15 – 11,45 hod. ……………I. blok přednášek
11,45 – 12,00 hod. ……………diskuze k I. bloku přednášek

12,00 – 13,00 hod. …………….přestávka na oběd

13,00 – 14,15 hod. …………….II. blok přednášek
14,15 – 14,30 hod. …………….diskuze k II. bloku přednášek

14,30 – 15,00 hod. …………….přestávka na občerstvení (coffeebreak)

15,00 – 16,30 hod. …………….III. blok přednášek
16,30 – 16,45 hod. …………….diskuze k III. bloku přednášek
16,45 – 17,00 hod. …………….závěr konference

17,00 – 19,00 hod………………relaxace s využitím hotelového baleno centra a sportovišť

19,00 – 24,00 hod. ……………..společenský večer s rautem


Pátek 26.3.2010 – V.Sněm KZ ZZS ČR

07,00 – 08,30 hod. ……………snídaně

09,00 – 12,10 hod. ……………jednání IV.Sněmu dle schváleného programu

12,00 – 13,00 hod. …………….přestávka na oběd

13,00 – 15,00 hod. ……….….. jednání IV.Sněmu dle schváleného programu


Organizační pokyny :1. Nastávající V.Sněm KZ ZZS ČR by se měl nést v duchu oslav pátého výročí založení KZ ZZS ČR. Proto jsme se rozhodli jej uspořádat stejně jako v loni ve dvou dnech, abychom mohli toto výročí v prvním dni oslavit mezinárodní konferencí. Druhý den bude vyčleněn k samotnému jednání sněmu, kde se jistě ohlédneme za uplynulými pěti lety a budeme hledat náplň a směr komory pro léta nastávající.

2. Samozřejmě, že konference bude ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání dle platné legislativy jak pro aktivní, tak i pro pasivní účastníky konference a sněmu. Jelikož se bude jednat o konferenci s mezinárodní účastí, tak i kreditní ohodnocení bude ještě vyšší než na minulé konferenci.

3. V. Sněmu komory s mezinárodní konferencí se mohou účastnit jen řádní členové KZ ZZS ČR s řádně uhrazeným členským příspěvkem na rok 2010 (studenti 300,- Kč a zaměstnanci 500,-Kč) k termínu do konce měsíce února na účet komory č. 35-5931400267/ 0100 tak, aby jejich platba byla vidět ve výpisu z banky ještě před konáním sněmu. Nezapomeňte do variabilního symbolu napsat své číslo v komoře. Máte jej uvedeno na odznaku i na papírové registraci, které jste při vstupu do komory obdrželi.

4. Nezapomeňte co NEJDŘÍVE emailem na info@komorazachranaru.cz
(případně u místních osobně) potvrdit svoji účast, ale i neúčast (abychom věděli, že o sněmu víte) na V. Sněmu KZ ZZS ČR.

5. V případě potvrzení účasti na sněmu také uvádějte, zda máte či nemáte zájem o zajištění ubytování (přímo v hotelu je 72 lůžek) a případně s kým chcete být ubytováni na pokoji. Při pozdější registraci už budu muset zajišťovat ubytování ve vzdálenějších hotelích.
Také uvádějte kolik nocí chcete zajistit. Jestli pouze ubytování na jednu noc ze čtvrtku na pátek z 25.3. na 26.3.2010 nebo na dvě noci ze středy na čtvrtek a ze čtvrtku na pátek z 24.3 na 25.3 a z 25.3. na 26.3.2010. Těch, kteří v roce 2009 chtěli zajistit ubytování už o den dříve, aby se v den konference od rána nemuseli zbytečně honit bylo mnoho. Proto jsem i letos tuto možnost v hotelu zarezervoval.
Dále prosím v emailu o potvrzení účasti uvádějte i Vaše datum narození, abych je mohl dát na Certifikáty.

6. Celá dvoudenní akce včetně občerstvení, obědů, rautu a příspěvku na ubytování bude opět z velké části financována z prostředků KZ ZZS ČR.
Účastníci dvoudenní akce zaplatí na místě pravděpodobně pouze příspěvek na ubytování za každou noc (na IV. sněmu to bylo 500,- Kč/ noc).
Pro V. sněm ještě přesně nevím, ještě nemám kalkulace.

7. V případě zájmu nahlaste co NEJDŘÍVE emailem na info@komorazachranaru.cz
svoji aktivní účast na konferenci, abychom mohli dávat dohromady odborný program konference.

8. Při jakékoliv korespondenci s komorou uvádějte za jménem VŽDY i své registrační číslo v komoře


Pro připomenutí odkazy na minulé sněmy

fotky z I.Sněmu a večerního posezení
a
fotky z II.Sněmu
a
fotky ze III.Sněmu
a
fotky z I. Odborné konference a společenského večeru a ze IV. SněmuJménem předsednictva KZ ZZS ČR

zve řádné členy komory a pozvané hosty

a na osobní setkání se velmi těší


Sigmund Drahomír
prezident KZ ZZS ČR


Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.