Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

V uplynulých měsících bylo u atestačních zkoušek na NCO NZO Brno rušno

03.12.2019

V uplynulých měsících bylo u atestačních zkoušek na NCO NZO Brno rušno

 

Na NCO NZO Brno proběhly v měsících říjnu a listopadu tři termíny atestačních zkoušek zdravotnických záchranářů pro urgentní medicínu. Řady záchranářů specialistů se tak rozrostly o 12 nových kolegyň a kolegů. Dva termíny proběhly v říjnu a jeden pak koncem listopadu. Zkoušku skládalo několik kolegyňa kolegů ze všech koutů ČR, nejvíce se rozrostly řady v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Své zástupce však měly i kraje Královehradecký Zlínský a Jihomoravský.

 

Atestační zkouška prověřila prakticky odborné dovednosti a také znalosti aprobantů při modelových situacích na nových sofistikovaných modelech, které jsou propojeny s počítačovou technikou a dávají tak nejen přehled záchranáři o stavu svého pacienta, ale i zkušební komisi o správnosti prováděných činností, a více tak přibližují zkoušku reálné situaci. Scénáře vždy vycházejí ze skutečných zásahů, a tak je možné se setkat s resuscitací nejen pacienta např. s AIM, ale také hypotermického pacienta, či lze reálně simulovat respirační insuficienci včetně patologického poslechového nálezu.

Rovněž při řešení následků mimořádných událostí, které jsou nedílnou součástí praktické zkoušky, předvedli kolegyně a kolegové své znalosti nejen při třídění postižených a vyplňování TIK, ale obstáli i v rolích vedoucích zdravotnické složky, či např. vedoucích odsunu, opět v závislosti na vylosované modelové situaci. Také v této oblasti se posouváme směrem k využívání simulačních technologií, a proto již probíhá výuka řešení těchto situací na novém PC simulátoru XVR.

Pro přiblížení situace u atestační zkoušky pro vás chystáme podrobnější fotoreportáž, na kterou se můžete těšit již po dalších atestačních zkouškách, které proběhnou v měsíci únoru 2020.

Posledního termínu atestačních zkoušek v listopadu se také zúčastnil nový ředitel NCO NZO Brno, pan PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D., který vyslovil obdiv nad dovednostmi a znalostmi absolventů specializačního vzdělávání.

Prezident a další členové předsednictva Komory záchranářů ZZS ČR všem úspěšným absolventům srdečně gratulují a přejí, aby studiem nabyté znalosti, vědomosti a dovednosti užívali ve prospěch svých pacientů, a dále se podíleli na zvyšování kvality poskytované péče NLZP v ZZS.

Problematice zdravotnických záchranářů specialistů se budeme věnovat i nadále, protože Komora záchranářů ZZS ČR si klade za jeden ze svých cílů zvyšování odborné úrovně a připravenosti pro náročné povolání zdravotnických záchranářů.

 

Vladimír Jarušek

 

 

 

 

Komentáře k článku
 • Petr Štěpánek Reagovat 03.12.2019
  Také gratuluji Všem novým kolegům.
  Jen pro zajímavost, v ČR je v tuto chvíli 73 záchranářů pro urgentní medicínu, tak šup ať co nejdřív pokoříme stovku :-)
 • Jan Kramosil Reagovat 03.12.2019
  Vážená redakce prosím o uvedení Králové hradeckého kraje jelikož mi bylo velkou ctí právě s kolegou odsud studovat a i společně vykonat náročnou závěrečnou zkoušku. Děkuji.
  • Vladimír Jarušek Reagovat 03.12.2019
   Dobrý den vážený pane kolego, omlouvám se za nepřesnost a neuvedení všech krajů, z nichž se kolegyně a kolegové účastnili atestačních zkoušek. Nebyl to záměr, jen jsem si zpětně nevzpomněl na kompletně všechny informace. Korekce bude následovat. Hezký večer.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.