Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

VI. Sněm KZ ZZS ČR spojený s odbornou konferencí se uskuteční ve dnech 24.3. – 25.3.2011 na Hrubé Vodě

02.01.2011

VI. Sněm KZ ZZS ČR spojený s odbornou konferencí se uskuteční ve dnech 24.3. – 25.3.2011 na Hrubé Vodě

VI. SNĚM KZ ZZS ČR

spojený s

III. odbornou konferencí na téma

PROPOJME TEORII S PRAXÍ

aneb

“Těžko na cvičišti, lehko na výjezdu!“
Datum : 24.3. - 25.3.2011

Místo : Hrubá Voda - Seminární Hotel Akademie

Předpokládaný harmonogram akce:


Čtvrtek 24.3.2011 – Odborná konference

09,00 – 09,55 hod. ……………registrace účastníků s občerstvením (coffeebreak)

10,00 – 10,15 hod. ……………zahájení odborné konference
10,15 – 11,45 hod. ……………I. blok přednášek
11,45 – 12,00 hod. ……………diskuze k I. bloku přednášek

12,00 – 13,00 hod. …………….přestávka na oběd

13,00 – 14,15 hod. …………….II. blok přednášek
14,15 – 14,30 hod. …………….diskuze k II. bloku přednášek

14,30 – 15,00 hod. …………….přestávka na občerstvení (coffeebreak)

15,00 – 16,30 hod. …………….III. blok přednášek
16,30 – 16,45 hod. …………….diskuze k III. bloku přednášek
16,45 – 17,00 hod. …………….závěr konference

17,00 – 19,00 hod………………relaxace s využitím hotelového wellness centra a sportovišť

19,00 – 24,00 hod. ……………..společenský večer s rautem


Pátek 25.3.2011 – V.Sněm KZ ZZS ČR

07,00 – 08,30 hod. ……….……snídaně

08,30 – 10,00 hod…...............IV. blok přednášek
10,00 – 10,15 hod…...............diskuze ke IV. bloku přednášek

10,15 – 10,30 hod. ................přestávka na občerstvení (coffeebreak)

10,30 – 12,30 hod. ……….……jednání VI.Sněmu dle schváleného programu

12,30 – 13,30 hod. …………….přestávka na oběd

13,30 – 15,00 hod. ……….….. jednání VI.Sněmu dle schváleného programu


Organizační pokyny:1. Nastávající VI.Sněm KZ ZZS ČR jsme se na zasedání vedení KZ ZZS ČR rozhodli uspořádat stejně jako v minulých letech ve dvou dnech, kdy první den bude věnován odborné konferenci a druhý den bude vyčleněn k samotnému jednání sněmu, kde se jistě ohlédneme za uplynulými šesti lety a budeme hledat náplň a směr komory pro léta nastávající. V případě většího počtu přednášek, by mohla konference zasáhnout i do dopoledne druhého dne. Bližší harmonogram bude upřesněn cca 14 dní před akcí.

2. Samozřejmě, že konference bude ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání dle platné legislativy jak pro aktivní, tak i pro pasivní účastníky konference a sněmu.

3. VI. Sněmu komory s odbornou konferencí se mohou účastnit jen řádní členové KZ ZZS ČR s řádně uhrazeným členským příspěvkem na rok 2011 (studenti 300,- Kč a členové zaměstnanci 500,-Kč) k termínu do konce měsíce února na účet komory záchranářů číslo: 35-5931400267/ 0100 tak, aby jejich platba byla vidět ve výpisu z banky ještě před konáním sněmu. Nezapomeňte do variabilního symbolu napsat své číslo v komoře. Máte jej uvedeno na odznaku i na papírové registraci, které jste při vstupu do komory obdrželi. Dále se sněmu účastní pozvaní hosté. Počet účastníků je omezen kapacitou sálu (max.100 lidí).

4. Nezapomeňte co NEJDŘÍVE emailem na info@komorazachranaru.cz
(případně u místních osobně) potvrdit svoji účast, ale i neúčast (abychom věděli, že o sněmu víte) na VI. Sněmu KZ ZZS ČR.

5. V případě potvrzení účasti na sněmu také uvádějte, zda máte či nemáte zájem o zajištění ubytování (přímo v hotelu je 72 lůžek) a případně s kým chcete být ubytováni na pokoji. Při pozdější registraci už budu muset zajišťovat ubytování ve vzdálenějších hotelích.
Také uvádějte kolik nocí chcete zajistit. Jestli pouze ubytování na jednu noc ze čtvrtku na pátek z 24.3. na 25.3.2011 nebo na dvě noci ze středy na čtvrtek a ze čtvrtku na pátek z 23.3 na 24.3 a z 24.3. na 25.3.2011. Těch, kteří v roce 2010 chtěli zajistit ubytování už o den dříve, aby se v den konference od rána nemuseli zbytečně honit bylo mnoho. Proto jsem i letos tuto možnost v hotelu zarezervoval.
Dále prosím v emailu o potvrzení účasti uvádějte i Vaše datum narození, abych jej mohl dát na Certifikáty.

6. Celá dvoudenní akce včetně občerstvení, obědů, rautu a příspěvku na ubytování bude opět z velké části financována z prostředků KZ ZZS ČR.
Účastníci dvoudenní akce zaplatí na místě pravděpodobně pouze příspěvek na ubytování za každou noc (na IV. a V. sněmu to bylo 500,- Kč/ noc).
Pro letošní VI. sněm zatím ještě přesně nevím, protože nemám kalkulace.

7. V případě zájmu nahlaste co NEJDŘÍVE emailem na info@komorazachranaru.cz
svoji aktivní účast na konferenci, abychom mohli dávat dohromady odborný program konference. Téma konference je vypsané v názvu. Letos bychom na konferenci chtěli i workshopy, kde by účastníci akce měli mít možnost praktických nácviků. Proto i většina přednášek by se měla nést v duchu propojení teorie s praxí (pomůcky, přístroje, transportní prostředky, simulátory atd.)

8. Při jakékoliv korespondenci s komorou uvádějte za jménem VŽDY i své registrační číslo v komoře


Pro připomenutí odkazy na minulé sněmy

fotky z I.Sněmu 2006 a večerního posezení
a
fotky z II.Sněmu 2007
a
fotky ze III.Sněmu 2008
a
fotky z I. Odborné konference 2009 a společenského večeru a ze IV. Sněmu 2009
a
- Souhrnná zpráva z V.Sněmu spojeného s mezinárodním kongresem
- fotky z mezinárodní konference 2010
- fotky z V. Sněmu 2010Jménem předsednictva KZ ZZS ČR

zve řádné členy komory a pozvané hosty
a
na osobní setkání se velmi těší


Bc. Drahomír Sigmund
prezident KZ ZZS ČR
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © 2021 Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.