Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Zástupci KZ ZZS ČR se účastnili IX. konference Rescue Day 2020 v Popradě

06.02.2020

Zástupci KZ ZZS ČR se účastnili IX. konference Rescue Day 2020 v Popradě

 

 

KZ ZZS ČR přijala pozvání od slovenských kolegů a její zástupci se s vyzvaným příspěvkem zúčastnili IX. konference záchranárov IZS, Rescue Day 2020, která se konala v Popradě.

 

Bylo pro nás velkou ctí, že jsme dostali příležitost konferenci otevřít první přednáškou tohoto dne. Prezident Mgr. Radomír Vlk prezentoval vyzvanou přednášku na téma Kompetencie a sociálne zabezpečenie záchranárov v ČR. Obsahem sdělení bylo představení kompetencí (činnosti) zdravotnických záchranářů a záchranářů pro urgentní medicínu v ČR na základě platné legislativy. Vzhledem k tomu, že se PNP poskytuje v obou zemích na náležité odborné úrovni, jsou rozdíly v kompetencích spíše procesní a principiálně se kromě několika detailů shodují. Na Slovensku se některé kompetence ZZ odvíjí od stupně dosaženého vzdělánía také organizace, u níž záchranář pracuje, přičemž většina kompetencí je stanovena na základě písemného pověření vedoucích pracovníků. ZZS na Slovensku poskytují soukromí a státní poskytovatelé pod jednotným vedením Operačného strediska ZZS SR, příspěvková organizácia, které je zřízeno MZ SR. OS fungují na úrovni krajů, ale jsou jednou státní organizací. Rovněž řídí Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu, VZZS, kterou zajišťují soukromé subjekty.

V rámci sociálního programu, který se může zdát nevelký, bylo zmíněno několik bonusů, které mají záchranáři v ČR k dispozici. Byla zmíněna 6ti týdenní dovolená a odchodné při ukončení pracovního poměru za stanovených zákonných podmínek. Na závěr byli posluchači seznámeni s rozpracovanou důchodovou reformou, v jejímž rámci se zvažuje dřívější odchod zdravotnických pracovníků do důchodu. Komora tyto snahy maximálně podporuje a slovenští kolegové nám upřímně drží palce.

V dalších navazujících přednáškách autoři Ing. Michal Weinciller a MUDr. Július Pavčo shrnuli uplynulých 15 let poskytování PNP na Slovensku jak z pohledu Slovenskej komory zdravotnických záchranárov, tak Operačného strediska ZZS SR, přičemž byl viditelný posun v kvalitě péče, rozšíření dostupnosti ZZS na celém území SR, jednotné operační řízení a zlepšení podmínek pro práci zdravotnických záchranářů.  V roce 2019 proběhla zásadní změna, kdy na základě výběrového řízení byli vybráni noví poskytovatelé ZZS a po 15ti letech ukončila činnost společnost Falck Záchranná a.s., jejíž činnost představila v příspěvku MUDr. Eva Havlíková.

V rámci těchto změn od začátku tohoto roku je zařazen nový typ výjezdové skupiny RZP-S („sekundár“), která se specializuje na meziklinické převozy pacientů. RZP-S jsou přístrojově a materiálně vybaveny téměř identicky jako RZP, aby byly schopny zajistit transport pacienta ve vážném stavu. Ve výsledku by mělo dojít k odlehčení systému a uvolnění posádek pro primární péči a zároveň VS RZP-S slouží jako záloha pro případ MU a nedostupnosti klasické RZP. Na celém území SR je v současnosti téměř 50 těchto posádek.

Zajímavou přednáškou byla prezentace MUDr. Nórberta Moravanského na téma Principy forenzní traumatologie a raritních poranění v soudnělékařské praxi.

MUDr. Tatiana Bulíková se věnovala včasnému managementu pacienta se STEMI, přičemž situace na Slovensku je daleko složitější a komplikovanější než v ČR. PCI poskytuje pouze 7 kardiocenter a velké vzdálenosti jsou výzvou pro posádky ZZS a VZZS.

Poučná byla problematika použití magnetu v ZZS při nestandardních situacích u pacientů s implantovanými kardiostimulátory a defibrilátory, jíž přednesl primář kardiologie, MUDr. Ján Fakraš.

Dopolední program pak uzavřel kolega záchranář Matej Karlák s autentickými videozáběry, který se účastnil jako člen dobrovolnické organizace a poskytoval neodkladnou zdravotní péči v rámci bojů v první linii, při válečném konfliktu v Iráku.

Velmi důstojnou tradicí této akce je Galerie cti, která oceňuje záchranáře za jejich celoživotní práci a přínos oboru, kdy v letošním roce byli mimo jiných, oceněni In memoriam horský záchranář pplk. Ing. Dušan Leskovjanský a členové posádky Vrtulníkové záchranné zdravotní služby, pilot Ing. Ľubomír Majerčák, lékař MUDr. Marek Rigda a záchranář Martin Svitana, kteří zahynuli při pádu vrtulníku 17.7.2015 ve Slovenském ráji. Ceremonie všechny účastníky konference hluboce zasáhla a dojala. Ocenění převzali pozůstalí po hrdinech.

Odpolední program konference byl věnován odborným kazuistikám, kdy se jednotliví přednášející věnovali tématům HPO, MU a závažným stavům, které zažili ve svojí praxi.

Velmi závažnou MU s HPO byla dopravní nehoda autobusu a nákladního automobilu nedaleko Nitry na podzim 2019, kterou shrnuli z pohledu KOS Katarína Ivanová a z pohledu zasahujícího Peter Maščak. Mimo nepřízně počasí čelili zasahující i dalším komplikacím, avšak celou situaci a HPO zvládli.

Naprosto odlišná pravidla zásahu a řešení HPO představil Marek Zifčák v prezentaci Špecifiká spolupráce so ZVJS při riešení HPO. (ZVJP je Zbor väzenskej a justičnej stráže). Při nehodě autobusu plného osob odsouzených k odnětí svobody, podléhá ošetřování a zejména transport zraněných přísným podmínkám a velení je na straně vězeňské stráže. Pro ZZS naprosto nestandardní situace, na jejíž řešení nejsme běžně připraveni.

MUDr. Václav Kurej, lékař Vrtulníkové záchranné zdravotní služby, varoval svojí kazuistikou Nosidlá všechny přítomné, že i tak standardní záležitost, jako je přeložení pacienta z vrtulníku do sanitky ZZS, může skončit vyšetřováním Úradu pre dohľad nad zdravotnou staroslivosťou. Zejména když nosítka s pacientem vlivem neopatrnosti členů posádky spadnou a dojde ke zranění.

Poslední kazuistikou Urosepsa Tomáš Juršták poukázal na zákeřnost a vysokou mortalitu septických stavů, kdy mnohdy můžeme přehlédnout a bagatelizovat stav pacienta. Prezentoval doporučený postup používaný paramediky ve Velké Británii, který si během svých čtyřech letech praxe v této zemi osvojil.

Organizátory Rescue day čeká v příštím roce kulatý desátý ročník odborné konference a věříme, že se vydaří stejně jako ten letošní.

Na oplátku zveme zástupce Slovenské komory zdravotnických záchranářů do České republiky, na naši odbornou konferenci, kterou pro vás připravujeme na podzim 2020. Česká i Slovenská komora mají některé společné cíle a řeší podobné odborné i společenské problémy. Výměna zkušenosti může být pro obě strany velmi inspirující.

Velmi si vážíme pozvání Slovenské komory záchranarov na Resue day. Těšíme se na další inspirativní spolupráci a děkujeme za odborný program a zkušenosti, které jsme zde mohli získat.

 

Radomír Vlk, Vladimír Jarušek

 

 

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.