Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Zpráva z 22. zasedání vedení KZ ZZS ČR v Brně dne 5. 2. 2020

06.02.2020

Zpráva z 22. zasedání vedení KZ ZZS ČR v Brně dne 5. 2. 2020

 

 

Ve středu 5. února proběhlo v Brně na NCO NZO 22. zasedání vedení Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky, které probíhalo poprvé pod vedením nového prezidenta Mgr. Radomíra Vlka, který se funkce ujal po minulém volebním  XIII. Sněmu KZ ZZS ČR.

 

 

Jednání zahájil prezident Mgr. Radomír Vlk, který mimo jiné v úvodu informoval také o nedávné návštěvě kolegů na Slovensku, kdy se společně s viceprezidentem komory Mgr. Vladimírem Jaruškem, MBA aktivně účastnili jejich IX. konference Rescue Day 2020.

 

Následně se zasedání vedení řídilo schváleným programem 22.zasedání vedení KZ ZZS ČR.

 

 • Převod KZ ZZS ČR – prezident KZ ZZS ČR Mgr. Radomír Vlk přítomné informoval, že vše proběhlo v pořádku, organizace je u Rejstříkového soudu převedena na nového statutárního zástupce a účet u banky a platební karta je už také v držení statutárního zástupce a prezidenta KZ ZZS ČR v jedné osobě.

 

 • Předčasný odchod do důchodu – vedení KZ ZZS ČR předčasný odchod členů výjezdových skupin a operátorů ZOS do důchodu jednoznačně podporuje, vývoj situace sleduje, konzultuje a nadále bude tuto věc podporovat. Prezident KZ ZZS ČR Mgr. Radomír Vlk v této věci osloví AZZS ČR a společnost UMMK ČSL JEP k vytvoření společného postupu, který by všechny tři organizace prosazovali při jednáních o této věci.

 

 • Infekční příplatek – MZ ČR nám stále dluží odpověď na náš dopis ze dne 20. května 2019. Proto nový prezident KZ ZZS ČR dalším dopisem vyzve MZ ČR o zaslání stanoviska, které nám stále dluží. V posledních měsících v souvislosti s novou nákazou koronaviru 2019-nCoV přibyl další důvod, proč by odpovědné orgány státní správy neměly členům posádek ZZS tento příplatek nadále odpírat. 

 

 • Megakomora – aneb vznik jedné velké komory pro všechny NLZP, který je na návrh předsedkyně výboru pro zdravotnictví  PS PČR prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc. opět ve hře. V minulosti už k jednomu pokusu o založení jedné velké společné komory pro všechny NLZP tehdy pod taktovkou Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA došlo a vedení KZ ZZS ČR tuto iniciativu jasně odmítala. Prezident KZ ZZS ČR už má domluvenou pracovní schůzku s prezidentkou České asociace sester PhDr. Martinou Šochmanovou, MBA a mimo jiné s ní prodiskutuje i tuto problematiku, jaký náhled na tuto věc má ona, případně ČAS.

 

 • Změna vzdělávacího plánu specializačního vzdělávání v oboru Urgentní medicína – na MZ ČR probíhá příprava změn a úprav všech specializačních vzdělávání pro NLZP. Tyto změny všech specializačních programů naposledy proběhly v roce 2011. KZ ZZS ČR už má materiál zpracovaný a vykomunikovaný se všemi partnery. Výhodou KZ ZZS ČR v této problematice je skutečnost, že viceprezident KZ ZZS ČR Mgr. Vladimír Jarušek, MBA je odborným garantem projektu vzdělávání pro praxi pro specializační vzdělávání v oboru Urgentní medicína.

 

 • Aktualizace vyhlášky č. 55/2011 Sb. – v návaznosti na změny ve specializačním vzdělávání se mohou rozšířit kompetence v § 109. Vedení komory také probíralo možnost zdravotnických záchranářů k získání kompetence v katetrizaci močového měchýře mužů, jak ve svém rozhovoru nastínil prezident AZZS ČR MUDr. Marek Slabý a došlo k závěru, že tuto problematiku lze ošetřit zcela jednoduše a to absolvováním certifikovaného kurz Katerizace močového měchýře u mužů. Zaměstnavatel – ZZS, která by tento výkon po záchranářích požadovala, může tyto vyslat právě k absolvování certifikovaného kurzu a na základě jeho absolvování dopsat těmto tuto činnost, tento výkon do náplní prací. 

 

 • Doporučený postup ponechání pacienta na místě – byl jedním z nejdiskutovanějších na loňské konferenci KZ ZZS ČR, proto se vedení komory tímto dále zabývá. Viceprezident KZ ZZS ČR Mgr. Vladimír Jarušek, MBA si tuto problematiku vzal za vlastní, osloví předsedu UMMK ČSL JEP MUDr. Romana Gřegoře, MBA ke společnému vytvoření doporučeného postupu pro ponechání pacienta na místě posádkou RZP. Před tím ale ještě připraví podklady, zpracuje statistiku ponechání pacientů na místě posádkami RZP z jednotlivých krajů a zkušenosti ze zahraničí.

 

 • Etický kodex záchranáře – vedení komory probíralo možnost vytvoření etického kodexu pracovníků výjezdových posádek ZZS. Tato varianta je zatím stále otevřená. Na webu jsme zatím umístili dotazník studentky, která na toto téma píše bakalářskou práci. Žádáme vás o jeho vyplnění a o případné o hlasování v anketě na webu KZ ZZS ČR, zdali byste Etický kodex uvítali. 

 

 • Nadužívání a zneužívání ZZS – vedení KZ ZZS ČR se jednohlasně shodlo, podporuje zavedení signálních kódů pro zdravotní pojišťovny, abychom jejich pomocí získali první data o rozsahu zneužívání ZZS v ČR po jednotlivých krajích. Vnímá ale problém v nejednotné metodice vyhodnocení naléhavosti zásahu ZOS mezi jednotlivými kraji. Vedení komory je přesvědčeno, že by mělo nejdříve dojít k jisté harmonizaci v této oblasti napříč ZOS v ČR. Vedení KZ ZZS ČR by dále při zavedení signálních kódů přivítalo i vypracování jednotné metodiky pro zadávání těchto signálních kódů.

 

 • Účetní závěrka za rok 2019 – zpracovává účetní KZ ZZS ČR a blíží se ke zdárnému konci. Poté bude paní účetní zpracováno daňové přiznání. Vše podle plánu.

 

 • GDPR – s problematikou seznámil David Klouček. Na web komory bude dodán do sekce přihlášky ještě souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

 • Pojištění KZ ZZS ČR – vedení se zabývalo možností pojištění organizace, analýzu trhu přednesl David Klouček.

 

 • Soudní znalec – vedení organizace se zabývalo možností vlastního soudního znalce. V následujících měsících se touto otázkou ještě bude zabývat.

 

 • Sponzoři – dostal na starost Mgr. Martin Spurný

 

 • Datová schránka – vedení organizace se zabývalo klady a zápory zřízení datové schránky. Na její zavedení není jednotný názor. Věc má nesporné klady, ale i zápory. Tyto bude potřeba řádně vyhodnotit.

 

 • Konference KZ ZZS ČR 2020 – po loňské úspěšné konferenci hledalo vedení komory termín, místo a téma konference na rok 2020. Formát bude podobný jako vloni, dvoudenní akce. Změnou ale je, že první den dopoledne proběhne XIV. Sněm KZ ZZS ČR a odpoledne od 13,30 hod začne první den XI. Mezinárodní odborné konference, která bude po společenském večeru pokračovat i druhý den dopoledne. Termín byl stanoven na 1.10 a 2. 10. 2020, místem konání byla nakonec dohodnutá Lednice, Hotel Galant. Dále bylo dohodnuto, že i letos budeme spolupracovat s firmou SYMMA spol. s.r.o. Kalkulujeme s cenou 990,- Kč pro členy KZ ZZS ČR a 1290,- Kč pro nečleny KZ ZZS ČR. Členové komory mají 300,- Kč zvýhodnění z prostředků KZ ZZS ČR.  Na podzim letošního roku navíc KZ ZZS ČR oslaví také15 let od svého založení.

 

 • Různé - Bc. Drahomír Sigmund upozornil, že vedení KZ ZZS ČR by se měla začít zabývat otázkou počínajícího období nedostatku NLZP v profesích zdravotnický záchranář a zejména pak řidič vozidla ZZS, které jsou způsobeny mnoha faktory a pokud se nic nezmění, nebudou ZZS schopny nalézt plně kvalifikované a odborně způsobilé náhrady za zaměstnance odcházející ze systému ZZS. Upozornil, že někde jsou na ZZS do pracovního poměru už nyní přijímáni řidiči vozidel ZZS bez potřebné kvalifikace, kterou si dodělávají až v průběhu zaměstnání, což je nejen v přímém rozporu s legislativou, ale zdravotnické záchranáře, kteří v posádce RZP mají takového nekvalifikovaného kolegu, staví při poskytování PNP do nepříjemné až nebezpečné situace. Stačí si položit a hned odpovědět na otázku. Jezdili by lékaři v posádce RV nebo RLP s člověkem, který by teprve za pár měsíců měl začít studovat zdravotnického záchranáře a doposud by žádné zdravotnické vzdělání neměl? Já myslím, že odpověď znám.

 

Jak je vidět z výčtu oblastí, kterými se vedení KZ ZZS ČR zabývalo, program byl nabitý a celé jednání trvalo od 9,00 hod do 16,00 hodin pouze s krátkou přestávkou na oběd.

 

Pokud jste dočetli až sem, děkujeme za pozornost. Samozřejmě, že své nápady a podněty k výše uvedeným tématům, ale i k jiným, nám můžete zasílat na email komory.

 

 

Vedení KZ ZZS ČR

 

 

 

Komentáře k článku
 • Žoha Jan Reagovat 08.02.2020
  Že by se začalo něco dít?
  Jen k té katetrizaci močového měchýře u mužů . Proč certifikovaný kurz? Proč si záchranáře nemůže vzít stranou vedoucí vedoucí lékař oblasti a ukázat jim, jak na to, podobně jako se to učí absolventi LF? Proč utrácet tisíce za kurzy? Opět byznys, malá domů ? Doufám, že záchranáři budou řádně finančně ohodnoceni. To jsou samé certifikované kurzy, specializace a přebírání výkonů za lékaře ale stále stagnují v 11. platové třídě. Zatímco řidiči si jen tak, poskočí o třídu výš, aniž by něco museli. To není závist jen zamyšlení se nad situací. Čest
 • Žoha Jan Reagovat 08.02.2020
  ... a nebo ještě něco lepšího. Proč na výměny PMK nejezdí lékař s RV? Je to lékařský výkon? Je. Výkon na pár minut a RV je kdykoliv odvolatelné na závažnější indikaci. A pro pacienta je to to nejlepší. A o to přeci jde...o zájem pacienta,jak se některé špičky v oboru chvástají. Ovšem zájem pacienta jde stranou, pokud by měly ty špičky v oboru několikrát za noc jezdit intubovat ptáky. To raději pošleme hochy v oranžovém, aby pacienta vytrhly z domácího prostředí kvůli minutovému výkonu a transportovali do zz, kde následně bude několik hodin čekat na drnku zpět domů v nosokomiálně přívětivém prostředí. To je, přátelé, pokrytectví. Když dnes někdo mluví o zájmu pacienta, musím se jen potutelně usmívat.
 • Olga Škaroupková Reagovat 09.02.2020
  Rozumím tomu dobře,že záchranářum.pro urgentní medicínu se rozšíří kompetence a budou.moci cevkovat i muže,tak jak to má sestra s aripem,když tato specializace záchranář pro um je víc než arip?
  • Drahomír Sigmund Reagovat 09.02.2020
   Milá Olgo.

   Jde o kteréhokoliv zdravotnického záchranáře. Ono cévkování nepatří do přednemocniční neodkladné péče (PNP), proto není obsahem studia. Ale Certifikovaný kurz si mohou udělat, pokud by to po nich zaměstnavatel vyžadoval z důvodu absence jiného segmentu přednemocniční péče (domácí péče, obvodní lékař, paliativní péče apod.)

   Takže Vaše jízlivá poznámka je naprosto mimo mísu a ukazuje jen na Vaši neznalost rozdílů intenzivní nemocniční péče a přednemocniční neodkladné péče.

   Práce v teple v nemocnici má tu výhodu, že i sestra s ARIPEM (tomu chybí mnoho výkonů proti specializaci v oboru Urgentní medicína) má vždy na dosah pomoc lékaře nebo alespoň kolegyně. To v terénu se musí každý zdravotnický záchranář se specializací i bez ní spolehnout jen na své znalosti a dovednosti. Na rozdíl od všeobecné sestry s ARIPem je také pořizovatel výkonu pro ZP a je za poskytnutí/neposkytnutí správně provedené PNP plně odpovědný. I proto Váš tón považuji za slušně řečeno nevhodný.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.